1. De deelnemer verkeert in goede lichamelijke en geestelijke conditie. De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar. Tot 16 jaar is deelname alleen mogelijk onder begeleiding van een volwassene.
 2. Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 3. Inschrijving middels het (online) inschrijfformulier.
 4. U wordt ingeschreven als deelnemer als het (online) inschrijfformulier én betaling van het deelnemersgeld door ons ontvangen zijn.
 5. Inschrijving als deelnemer geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling. Bij over inschrijving volgt plaatsing op de reservelijst.
 6. Plaatselijk geldt soms een verbod voor honden op het strand. Daarom mogen deze niet meelopen.
 7. Tijdens de tocht zal er een mobiel telefoonnummer beschikbaar zijn voor noodgevallen. Het organisatieteam is aanwezig op de overnachtingsplaats.
 8. Er wordt overnacht in eigen tentjes op door ons ingerichte kampeerterreinen.
 9. In verband met de veiligheid en de vergunning is het verboden om een campinggasstel of iets dergelijks mee te nemen en/of te gebruiken op het kampeerterrein.
 10. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers tijdens de tocht uit te sluiten van verdere deelname.
 11. De Stichting Strandvijfdaagse is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies en/of schade van bezittingen van deelnemers.
 12. De Stichting Strandvijfdaagse behoudt zich het recht voor om de route en starttijden te wijzigen of de Strandvijfdaagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de Stichting Strandvijfdaagse kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het deelnemersgeld.
 13. Betaling geschiedt per bank of giro op Rabobank rekeningnummer NL27RABO0194384659 ten name van Stichting Strandvijfdaagse te Roosendaal.
 14. Annuleren kan tot 31 mei. Wij storten dan het volledige bedrag terug minus € 10 administratiekosten. Vanaf 1 juni kunt bij ons niet meer annuleren. U zal dan een beroep moeten doen op uw annuleringsverzekering.
 15. Uw inschrijving is persoonlijk en uw daaruit voortvloeiende deelnemersbewijs kan alleen met toestemming van de Stichting Strandvijfdaagse over gedragen worden aan iemand anders.
 16. Bij annulering door de organisatie (behoudens het vermeldde onder punt 11) of bij over inschrijving volgt terugstorting van het gehele deelnemersgeld.
 17. Bij overmacht is geen terugbetaling mogelijk.
 18. Een annulerings- en/of reisverzekering dient u zelf af te sluiten.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Strandvijfdaagse.

Bijgewerkt op 25 oktober 2019.